Uw magazijn beheren: denk software !


Wie er aan denkt om software voor bedrijfsbrede toepassingen te implementeren, denkt vaak in processen of groepen van processen. Zo kom je tot verschillende deelgebieden die moeten worden afgedekt door de functies van de software. Eén van die deelgebieden wordt nogal eens vlug omschreven als “magazijnbeheer”. Men denkt dan vaak aan de basisfuncties van een magazijn, ttz het bufferen en consolideren van goederen. Maar een magazijn is meer dan dat. Het is belangrijk dat u de verschillende activiteiten in en rond een magazijn goed in kaart brengt, liefst vooraleer u op zoek gaat naar een softwaretoepassing. We sommen er enkele voor je op:

1. Receiving: goederen worden aangenomen, ontvangen. Twee principes die uw software moet aankunnen is het cross docken waarbij goederen van de IN-locatie onmiddellijk naar de UIT-locatie worden gezet, zonder via de voorraad te gaan. Een ander principe is dat van de Flow Trough: goederen worden onmiddellijk gesorteerd en verdeeld in functie van de lopende orders en uitverdeeld op UIT-locaties

2. Put Away of wegzetten: de goederen gaan van de IN-locatie (eventueel na controle) naar de verschillende pick-locaties in het magazijn. Dit kan sturend gebeuren (de software bepaalt waar de goederen komen) of registrerend waarbij de magazijnier aangeeft (via scanning) waar en hoeveel goederen worden geplaatst in het magazijn.

3. Selection: hier spreken we van picking. De goederen worden in het magazijn opgehaald. Ook hier kunnen verschillende scenario’s optreden waarbij de software sturend kan zijn en ons leidt naar locaties die moeten worden gebruikt om te picken. Er bestaan verschillende pick-methodes en technologieën. Een veel gemaakt onderscheid wordt gemaakt tussen orderpicking en order-batchpicking. Bij batchpicking worden orders verzameld en achteraf uitgesorteerd. Onder batchpicking kunnen we dan nog eens het artikelgestuurd batchpicken en het ordergestuurd batcpicken onderscheiden.

Waarom wordt hier zoveel aandacht aan besteed ? Wel, algemeen wordt aangenomen dat operaties in magazijnen voor het grootste deel bestaan uit drie onderdelen: voor 50% uit lopen, voor 35% uit picking-handelingen en 15% de rest van de handelingen. Magazijnbeheer…dat is dus het beheer van loopafstanden. Daar zit overduidelijk de mogelijke (tijds-)winst in. Indien je interesse hebt in dit soort discussies en rekenmodellen, lees dan zeker eens deze post eens.

4. Let down (of ook soms replenishment): goederen worden van hun overstocklocatie of palletlocaties naar beneden gebracht op de stocklocaties. Typisch in een magazijn worden goederen verticaal gestockeerd waarbij gepicket wordt van op de grond en de resterende stock boven deze locatie staat. Mogelijks moet uw software deze bewerkingen voorstellen of minstens de mogelijkheid bieden aan te geven dat de beweging is gebeurd én er dus nieuwe voorraad beschikbaar is op de picklocatie.

5. Inventory Control: een duidelijke taak voor het magazijn. De magazijnier is erantwoordelijk voor het magazijn en moet dus de mogelijkheid hebben om aan de hand van de software een inventaris te maken, liefst op periodieke basis (de zgn. Cycle Count), van de goederen die in zijn magazijn aanwezig zijn. Ook hier bestaan verschillende methodes en onderscheiden we bijv een kwalitatieve (zijn de goederen nog geschikt om te verkopen,houdbaarheid, …) en kwantitatieve telling (zijn de aantallen nog beschikbaar).

6. Loading: dit is het fysiek laden van de vracht. Deze acties die eveneens tot het magazijn behoren, zullen veelal worden gestuurd door de backoffice software die in functie van routes, afspraken met klanten en groupage-regelingen aangeeft wat er moet worden geladen.

7. Shipping: dit is dan weer meer het afdrukken van de vereiste documenten en vooral het archiveren en beheren van de vervoers- en douanedocumenten. Een belangrijke uitdaging voor uw softwarepakket.

Mijn tip: indien het beheer van uw magazijn een strategisch en concurrentieel onderscheid kan maken, laat u bijstaan door specialisten. Zij kunnen de doorlooptijden verkorten, de hoeveelheid ruimte beperken, het aantal artikelen terugbrengen tot het een juiste hoeveelheid en u dus op termijn een betere kaspositie garanderen. Magazijnbeheer is te belangrijk om het over te laten aan zelfverklaarde specialisten. Doe de oefening voor u overgaat tot de aanschaf van een softwarepakket.

Advertenties

2 responses to “Uw magazijn beheren: denk software !”

  1. Persyn Jeroen says :

    Interessante post Alex en goede tips!

  2. Rudi De Bondt says :

    Een prachtige analyse.
    Door gebrek aan kennis van sommige ondernemers omtrent de complexiteit van magazijnbeheer verwacht men van zijn erp-pakket dat het magazijnbeheer er deel van uitmaakt. Een ontwikkelaar gaat dan al snel, goedbedoeld, enkele tools voorzien die enigszins aansluiten bij het algemeen beeld omtrent het beheren van een magazijn. Al snel blijkt dan dat zowel de verwerking van de gegevens als de practische werking op de magazijnvloer in het 100 loopt. Een zichzelf respecterend ontwikkelaar verdiept zich in de door de klant aangekaarte problematiek en komt al snel tot de vaststelling dat het magazijnbeheer niet te vatten is in enkele lijnen code. Magazijnbeheer moet geanalyseerd worden in functie van de specifieke noden van de onderneming en de eigenschappen van de producten. Dit kan niet gebeuren door een ERP ontwikkelaar maar vraagt de specifieke kennis van specialisten. Deze zullen in functie van de analyse een magazijnbeheerprogramma voorstellen dat zal kunnen geparameteriseerd worden om de specifieke situatie op te vangen.
    In die zin zal een zichzelf respecterend erp-ontwikkelaar de nodige koppelingen voorzien om de integratie van zijn pakket met basisinformatie over klanten, leveranciers, goederen, diensten en logistieke en boekhoudkundige info te koppelen met een gespecialiseerd magazijnbeheerpakket. Zo beschikt men in zijn erp pakket met een druk op de knop over alle gewenste basisinformatie en zorgen performante achterliggende systemen dat de verwerking in het magazijn gesmeerd loopt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s