Archive | mei 2011

Op weg naar een geslaagde Supply Chain

Ik wil het met u graag eens hebben over een deelgebied van ERP: Supply Chain Management (SCM). Het is een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsbrede software en beslaat de volgende deelgebieden:

* voorraadbeheer
* magazijnbeheer
* productie
* logistiek (transport)

Vele KMO’s worstelen met één of meerdere van de deelgebieden van SCM omdat ook hier met een buikgevoel wordt gewerkt, terwijl er eigenlijk vrij eenvoudige methodes zijn om van een ad hoc benadering tot een berekende en gefundeerde werkwijze te komen.

Als softwareleverancier houden wij bij de implementatie van onze software rekening met het PIP-principe, drie aspecten die, mits goed gemanaged, zullen zorgen voor een geslaagd project.

1. Technisch de juiste keuzes maken (Process): vooraf wordt bepaald welke technische keuzes we willen maken. Het gaat hier over hoe gaan we picken, welke technologie willen we gebruiken in het magazijn voor het aanvullen van de rekken, is er sprake van scanning, … Het is duidelijk dat hier keuzes worden gemaakt in functie van de grootte van het magazijn, het soort producten, de doorlooptijd voor de productie, enz.

2. De juiste informatiestromen beheersen (Information): hier worden de bestaande processen vertaald naar de software en wordt gekeken in welke mate de output aan informatie vanuit de software beantwoordt aan de kwaliteit en hoeveelheid aan informatie die we nodig hebben om bijvoorbeeld een juiste forecast te maken. Soms moeten er ingrijpende beslissingen worden genomen. Soms moet het proces worden veranderd om aan te sluiten bij de hoeveelheid aan informatie uit de software. Een andere keer is het de software die moet worden aangepast.

3. Competentie van het team (People): hoe zit het met de mensen ? Hebben zij voldoende discipline om de processen te volgen en helpt de informatie (software) daarbij ? Hier wordt tevens gekeken hoe robuust het proces wel is, hoe “fool”-proof het is. Vaak brengt een strakkere beschrijving van de processen en afspraken, nieuwe problemen met zich mee. De mate waarin de processen daar in voorzien en een oplossing bieden, is dus één van de barometers voor een geslaagd project. Bewustzijn creëren in de groep is van levensbelang. Het gaat hier om veranderingen en die moeten worden gekaderd. Zonder “people” heb je geen project.

Mijn advies: bekijk en bestudeer de aspecten van elk van deze drie puntjes in detail indien je met een degelijk voorraad- en magazijnbeheer wilt starten. Het is bepalend voor het welslagen van uw project en zorgt er voor dat iedereen mee is, dat iedereen is geraadpleegd. Het rapport van deze studie zal de basis vormen van de briefing aan de medewerkers en uw softwareleverancier.

Advertenties