Archive | maart 2011

Een kleine extra inspanning, grote gevolgen.

Wanneer een bedrijf kiest voor een bedrijfsbrede oplossing moet het rekening houden met de wijze waarop het initiatief en de investering wordt “gedragen” door de werknemers, de verschillende afdelingen en de afdelingschefs. Ik heb voor u 2 tips om tot een, door gemotiveerde medewerkers, aanvaarde oplossing te komen.

Tip 1: vergeet niet dat binnen de organisatie en tijdens de selectiefase van een nieuwe software, de “buzz” een nefaste invloed kan hebben op het hele project. Medewerkers voelen zich al snel uitgesloten, denken dat hun job of althans hun manier van werken in gevaar komt. Ze vrezen voor ander en meer werk, ze denken aan meer controle en minder vrijheid.

Een initiatief dat ik als software-consultant al een aantal keer heb genomen, is het geven van een voorstelling over bedrijfsbrede software. Tijdens een vergadering met de medewerkers wordt dan de nadruk gelegd op wat is het, wat het kan betekenen voor het bedrijf en waarom doen we dit. Merk op dat ik hier bewust over “we’ spreek. De medewerkers moeten het gevoel krijgen dat we samen in een project stappen en moeten weten waarom we straks op een andere manier en met een andere software aan de slag gaan. Informeren en pro-actief zorgen en vragen wegnemen, daar komt het hier op aan. Veelal zie je dan een soort rust terugkomen. Bovendien lijkt het er op alsof het hele project nu echt wordt gedragen door de organisatie.

Tip 2: soms heeft uw software een beetje extra kruiding nodig. Ik spreek hier graag over nice-to-have’s. Het zijn extra functies die meestal als een schil rond uw software hangen maar die voor bepaalde gebruikers voor een plotse, grotere aanvaarding van de software zorgen.

Indien uw softwareleverancier in een model zit waarin men de software kan uitbreiden aan de hand van modules, dan kunt u misschien mits een geringe extra investering, een afdeling of een aantal gebruikers blij maken met nieuwe extra tools zoals: integratie met Isabel, gebruik van de koppeling met de telefooncentrale, een digitaal archief integratie met mail, gebruik van sms-verwittigingen, enz …

(hier alvast een aantal toepassingen: www.smscomfort.com, www.smartdoc.be , www.isabel.eu, www.keylinkcti.com)

Vraag dus eens na bij uw leverancier waar er eventueel nog zaken zouden kunnen worden geoptimaliseerd, weeg de aankoop af tegen de meerwaarde, kijk voor hoeveel gebruikers dit geldt en hoe lang het zal duren eer men er voordeel uit haalt. Je zal zien dat er vandaag tientallen toepassingen in aanmerking komen en die moeten daarom ├ęcht geen fortuin kosten.

Advertenties